Những Bộ Phim Lẻ Võ Thuật Kungfu xưa của Hong Kong

Toàn quốc | Đăng 23:45 02/11/2010 bởi thangtichuot (Thành Viên Kim Cương) trong Linh tinh

www.5giay.vn/threads/2454077 | Xem: 8.283 | Trả lời: 1.107

Phim Hồng Kông Xưa - Dragon Inn (1967) - Long Môn Lữ Quán
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Thượng Quan Linh Phụng đóng )
Phim Hồng Kông Xưa - Madame White Snake (1962) - Thanh Xà Bạch Xà
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Lâm Đại đóng )
Phim Hồng Kông Xưa - Na Tra (1974)

Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do các Diễn Viên : Phó Thanh đóng )
Phim Hồng Kông Xưa - Master Of The Flying Guillotine (1975) - Bích Huyết Tử (hay Tân Độc Thủ Quyền Vương)

Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do các Diễn Viên : Vương Vũ đóng )
Phim Hồng Kông Xưa - Shaolin Temple (1976) - Thiếu Lâm Tự

Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do các Diễn Viên : Phó Thanh, Địch Long và Khương Đại Vệ đóng )


Phim Hồng Kông Xưa - Mad Monkey KungFu (1979)
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : La Liệt đóng )

Trích

Phim Hồng Kông Xưa - The Delightful Forest (1972) - Võ Tòng

Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Việt
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Địch Long đóng )
Phim Hồng Kông Xưa - Heroes Of The East (1978) - Anh Hùng Phương Đông

Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do các Diễn Viên : Lưu Gia Huy và Sương Điền Bảo Chiêu đóng )
Phim Hồng Kông Xưa - Shaolin Hand Lock (1978) - Thập Tự Tảo Hầu Thủ
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do các Diễn Viên : Khương Đại Vệ và La Liệt đóng )

Phim Hồng Kông Xưa - The Angry Guest (1972) - Ác Khách (hay Vô Địch Quyền Vương)
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do các Diễn Viên : Địch Long, Trần Tinh, Khương Đại Vệ và Sương Điền Bảo Chiêu đóng )
Phim Hồng Kông Xưa - Four Rider (1972) - Tứ Kỵ Sĩ
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do các Diễn Viên : Địch Long, Khương Đại Vệ, Trần Quang Thái và Sương Điền Bảo Chiêu đóng )Phim Hồng Kông Xưa - The Pirate (1973) - Đại Hải Tặc
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Địch Long, Khương Đại Vệ đóng)


Phim Hồng Kông Xưa - One Armed Swordsman (1967) - Độc Thủ Đại Hiệp
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Việt
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Vương Vũ đóng)


Phim Hồng Kông Xưa - Return Of The One Armed Swordsman (1968) - Độc Thủ Đại Hiệp Tái Xuất Giang Hồ
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Việt
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Vương Vũ đóng)


Phim Hồng Kông Xưa - The Web Of Death (1976) - Ngũ Độc Thiên La
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : La Liệt đóng)Phim Hồng Kông Xưa - Finger Of Doom (1971) - Thái Âm Chỉ
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k

Phim Hồng Kông Xưa - The Avenging Eagle (1978) - Lãnh Huyết Thập Tam Ưng
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Địch Long đóng)
Phim Hồng Kông Xưa - Legendary Weapons Of China - Thập Bát Ban Võ Nghệ
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20kPhim Hồng Kông Xưa - Legend Of The Bat (1978) - Sở Lưu Hương : Biển Bức Truyền Kỳ
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Địch Long đóng)Phim Hồng Kông Xưa - Golden Swallow (1968) - Kim Yến Tử
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Vương Vũ, Trịnh Phối Phối và La Liệt đóng)Phim Hồng Kông Xưa - Demon Of The Lute (1983) - Lục Chỉ Cầm Ma
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20kPhim Hồng Kông Xưa - Bloody Parrot (1981) - Huyết Anh Vũ
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k

Trích
Phim Hồng Kông Xưa - The Jade Faced Assassin (1971) - Tuyệt Đại Song Kiều
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Phan Nghinh Tử đóng)
Phim Hồng Kông Xưa - Shaolin Martial Arts (1974) - Thiếu Lâm Hồng Gia Quyền
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do các Diễn Viên : Phó Thanh đóng )

Phim Hồng Kông Xưa - Soul Of The Sword (1978)
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Địch Long đóng)
Phim Hồng Kông Xưa - Shaolin Abbot (1979) - Thiếu Lâm Anh Hùng Bảng

Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Khương Đại Vệ và La Liệt đóng)


Phim Hồng Kông Xưa - Full Moon Scimitar (1979) - Viên Nguyệt Loan Đao
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20kPhim Hồng Kông Xưa - Five Element Ninjas (1982)

Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20kPhim Hồng Kông Xưa - The Magnificent Trio (1966) - Biên Thành Tam Hiệp
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Vương Vũ và La Liệt đóng)
Phim Hồng Kông Xưa - The Trail Of The Broken Blade (1967) - Đoạn Trường Kiếm
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Vương Vũ đóng)
Phim Hồng Kông Xưa - Temple Of The Red Lotus (1965) - Hỏa Thiêu Hồng Liên Tự
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Vương Vũ và La Liệt đóng)
Phim Hồng Kông Xưa - Clan Of Amazons (1978) - Lục Tiểu Phụng
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20kPhim Hồng Kông Xưa - Buddha's Palm (1982) - Như Lai Thần Chưởng
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : La Liệt đóng)
Phim Hồng Kông Xưa - Clans Of Intrigue (1977) - Sở Lưu Hương

Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Địch Long đóng)
Phim Hồng Kông Xưa - The Twelve Gold Medallions (1970) - Thập Nhị Kim Bài
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20kPhim Hồng Kông Xưa - The Deadly Duo (1971) - Song Hiệp
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Địch Long, Khương Đại Vệ đóng)
Phim Hồng Kông Xưa - Man Of Iron (1972) - Thù Liên Hoàn
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Trần Quang Thái đóng)


Phim Hồng Kông Xưa - 108 Anh Hùng Lương Sơn Bạc (1972)
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 2 phần gồm 2DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 40k
(Phim Do Diễn Viên : Địch Long, Khương Đại Vệ, Trần Quang Thái đóng)


Phần 1 : Lương Sơn Tụ Nghĩa (1972)

Phần 2 : Đảng Khấu Chí (1975)


Phim Hồng Kông Xưa - The Young Rebel (1973) - Hậu Sinh
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Địch Long, Khương Đại Vệ đóng)


Trích

Phim Hồng Kông Xưa - Tân Thập Tam Thái Bảo (1980)

Phim Cũ của HongKong - Không Có Phụ Đề
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Địch Long, Khương Đại Vệ, Lưu Đức Hòa đóng)
Phim Hồng Kông Xưa - Mã Vĩnh Trinh (1972)
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 2DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 40k
(Phim Do Diễn Viên Trần Quang Thái đóng)
Phim Xưa - Hiệp Sĩ Mù Đấu Với Cao Thủ Cờ (1968)
Phim Cũ của Nhật Bản - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20kPhim Xưa - Hiệp Sĩ Mù (1973)
Phim Cũ của Nhật Bản - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20kPhim Xưa - Hiệp Sĩ Mù Quyết Chiến Độc Thủ Đại Hiệp (1974)
Hiệp Sĩ Mù đấu với Độc Thủ Đại Hiệp (do Vương Vũ đóng)
Phim Cũ của Nhật Bản - Phụ Đề Tiếng Việt
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20kSeven Samurai (1954)
Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 2DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 40kSamurai I (1954)
Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20kBạn nào mua thì liên hệ với mình : 0908 292 647 gặp An
Địa Chỉ Mua Phim : 48/87 Hàm Tử, Phường 1, Quận5 ,TPHCM ( Gần cầu chữ Y )
  • Điện thoại
  • Máy tính - Laptop
  • Kỹ thuật số
  • Thời trang
  • Điện máy
  • Nhà đất - Nội thất
  • Xe máy - Xe đạp - Ô tô
  • Ẩm thực - Du lịch
  • Sinh vật cảnh
  • Sách - Việc làm