Desknote Nec Pentium M 1.4-1.6, 17" wide giá cực bèo

Toàn quốc | Đăng 13:17 02/11/2011 (sửa 00:26 12/12/2012) bởi thegioivitinhcu (Thành Viên Cấp 3) trong Computer

www.5giay.vn/threads/4084456 | Xem: 623 | Trả lời: 2
-->> Báo giá Một số mặt hàng Thanh lý -- Nhấp vào đây
http://thegioivitinhcu.com/
- Chúng tôi chuyên cung cấp, thay thế :+ Mainboard Desknote Fujitsu, Mainboard Desknote Sony Vaio, Mainboard Desknote Fujitsu, Mainboard Desknote fujitsu FMV, Mainboard Desknote Fujitsu Deskpower, Mainboard Desknote Nec, Mainboard Desknote Nec VelueStar, Mainboard Desknote Hitachi, Mainboard Desknote Hitachi Prius. Mainboard Desknote Epson, Mainboard Desknote Panasonic...+ Nguồn Desknote Fujitsu, Nguồn Desknote Sony Vaio, Nguồn Desknote Fujitsu, Nguồn Desknote fujitsu FMV, Nguồn Desknote Fujitsu Deskpower, Nguồn Desknote Nec, Nguồn Desknote Nec VelueStar, Nguồn Desknote Hitachi, Nguồn Desknote Hitachi Prius. Nguồn Desknote Epson, Nguồn Desknote Panasonic...
+ Đèn Hình Desknote Fujitsu, Đèn Hình Desknote Sony Vaio, Đèn Hình Desknote Fujitsu, Đèn Hình Desknote fujitsu FMV, Đèn Hình Desknote Fujitsu Deskpower, Đèn Hình Desknote Nec, Đèn Hình Desknote Nec VelueStar, Đèn Hình Desknote Hitachi, Đèn Hình Desknote Hitachi Prius. Đèn Hình Desknote Epson, Đèn Hình Desknote Panasonic...
SONY VIAOVAIO, VAIO TV Side PC TP1, VAIO type L, VAIO type R master, VAIO type X, Living, PCV-HS13BL5, PCV-HS21, PCV-HS21BL5, PCV-HS21GBL5, PCV-HS21L5, PCV-HS22BL5, PCV-HS22BL7, PCV-HS23BL5, PCV-HS23BL7, PCV-HS31, PCV-HS50BC5, PCV-HS50BC7, PCV-HS50C5, PCV-HS51BC5, PCV-HS70BC7, PCV-HS70C5, PCV-HS71BC5, PCV-HS72BC5, PCV-HS72BC7, PCV-HS73BC5, PCV-HS73BC7, PCV-HS80BT5, PCV-HS81BT5, PCV-HS83BC7, PCV-HS91BC7, PCV-HS92BC7, PCV-HX50B5, PCV-HX50B7, PCV-HX51B5, PCV-HX51B7, PCV-HX61B7, PCV-HX70B7, PCV-HX71B7, PCV-HX80B7, PCV-HX81B9, PCV-J11RV5, PCV-J11V5, PCV-J12V5, PCV-J12V7, PCV-J15V5, PCV-J15V7, PCV-J20AL5, PCV-J20GV7BP, PCV-J20V5, PCV-J20V7BP, PCV-J21MBPV7, PCV-J21MGL5, PCV-J21ML5, PCV-J21V5, PCV-JX10BPL5, PCV-JX10GL5, PCV-JX10L5, PCV-JX10L5/F, PCV-JX10V7, PCV-JX11BP5, PCV-JX11BP7, PCV-JX11BPV7, PCV-JX11GBP5, PCV-JX11GBP7, PCV-JX11GN, PCV-JX11L5, PCV-JX12BL5, PCV-JX12L5, PCV-L330A/BP, PCV-L350/BP, PCV-L450G, PCV-L550/BP, PCV-L750/BP, PCV-LX30/BP, PCV-LX30C/BP, PCV-LX31/BP, PCV-LX32/BP, PCV-LX33/BP, PCV-LX50G, PCV-LX51/BP, PCV-LX51G/BP, PCV-LX52/BP, PCV-LX52G/BP, PCV-LX53/BP, PCV-LX53G/BP, PCV-LX55/BP, PCV-LX55G/BP, PCV-LX56/BP, PCV-LX56G, PCV-LX70/BPK, PCV-LX71/BP, PCV-LX80/BPK, PCV-LX81/BP, PCV-LX82/BP, PCV-LX83/BP, PCV-LX85/BP, PCV-LX86/BP, PCV-LX91/BPK, PCV-LX92G/BP, PCV-LX93G/BP, PCV-LX95G/BP, PCV-LX96G/BP, PCV-MX2L5, PCV-MX2TV7, PCV-MX2V7, PCV-MX3GK, PCV-MX3GKL5, PCV-MX3GKV7, PCV-MX3K, PCV-MX3KV7, PCV-MX5GK, PCV-MX5GKL5, PCV-MX5GKV7, PCV-MXS1, PCV-MXS1L5, PCV-MXS2, PCV-MXS2L5, PCV-MXS2R, PCV-MXS2RL7, PCV-MXS3L5, PCV-MXS3L7, PCV-MXS3R, PCV-MXS3RL7, PCV-MXS5L5, PCV-MXS5RL7, PCV-MXS7L5, PCV-MXS7RL7, PCV-P101, PCV-R53TV7, PCV-R53V7, PCV-R63KL5, PCV-R63KTV7, PCV-R63KV7, PCV-R73K, PCV-R73KL5, PCV-R73KTV7, PCV-RX50T7, PCV-RX50V7, PCV-RX51T7, PCV-RX51V7, PCV-RX52L5, PCV-RX52V7, PCV-RX53, PCV-RX53L5, PCV-RX53V7, PCV-RX55, PCV-RX55L5, PCV-RX56, PCV-RX56L5, PCV-RX60K, PCV-RX60KL5, PCV-RX60KT7, PCV-RX60KV7, PCV-RX61K, PCV-RX61KL5, PCV-RX61KT7, PCV-RX62K, PCV-RX62KL5, PCV-RX62KV7, PCV-RX63, PCV-RX63L5, PCV-RX63V7, PCV-RX65, PCV-RX65L7, PCV-RX66, PCV-RX66L7, PCV-RX70K, PCV-RX70KL5, PCV-RX70KT7, PCV-RX71K, PCV-RX71KL5, PCV-RX71KT7, PCV-RX72K, PCV-RX72KL5, PCV-RX72KV9, PCV-RX73, PCV-RX73L6, PCV-RX73V9, PCV-RX75, PCV-RX75L7, PCV-RX76, PCV-RX76L7, PCV-RZ50, PCV-RZ50L5, PCV-RZ51, PCV-RZ51L5, PCV-RZ52, PCV-RZ52L7, PCV-RZ53, PCV-RZ53L7, PCV-RZ55, PCV-RZ55L7, PCV-RZ60, PCV-RZ60L7, PCV-RZ61, PCV-RZ61L7, PCV-RZ62, PCV-RZ62L7, PCV-RZ63, PCV-RZ63L7, PCV-RZ65, PCV-RZ65L7, PCV-RZ70P, PCV-RZ70PL7, PCV-RZ71P, PCV-RZ71PL7, PCV-RZ72P, PCV-RZ72PL7, PCV-RZ73P, PCV-RZ73PL9, PCV-RZ75P, PCV-RZ75PL9, PCV-V10, PCV-V10B, PCV-V11, PCV-V11B, PCV-V151/W, PCV-V151B/B, PCV-V151B/W, PCV-W101, PCV-W101A, PCV-W102, PCV-W110, PCV-W111, PCV-W120, PCV-W121, PCV-W500, PCV-W501B, PCV-W502B, PCV-W701B, PCV-W702B, VGC-H23L7, VGC-H24L7, VGC-H30B5, VGC-H31B7, VGC-H31S, VGC-H32B7, VGC-H32S, VGC-H33B7, VGC-H33S, VGC-H34B7, VGC-H50B7, VGC-H50WB7, VGC-H51B7, VGC-H52B7, VGC-H53B7, VGC-H54B7, VGC-H70B7, VGC-H70WB7, VGC-H70WS, VGC-H71B2R, VGC-H71B7, VGC-H71S, VGC-H72B7, VGC-H72DB2R, VGC-H72S, VGC-H73B7, VGC-H73DB2R, VGC-H73DS, VGC-H74DB2R, VGC-HX52B5, VGC-HX52B7, VGC-HX53B5, VGC-HX53B7, VGC-HX62B7, VGC-HX63B7, VGC-HX63S, VGC-HX72B7, VGC-LA50, VGC-LA50B, VGC-LA51, VGC-LA51B, VGC-LA52B, VGC-LA53B, VGC-LA70B, VGC-LA71B, VGC-LA71DB, VGC-LA72DB, VGC-LA73B, VGC-LA73DB, VGC-LA82DB, VGC-LA83DB, VGC-LA90S, VGC-LA93S, VGC-LB50, VGC-LB50B, VGC-LB51, VGC-LB51B, VGC-LB52B, VGC-LB52HB, VGC-LB53B, VGC-LB53HB, VGC-LB61B/P, VGC-LB62B/P, VGC-LB62B/W, VGC-LB63B/L, VGC-LB63B/P, VGC-LB63B/W, VGC-LB90S, VGC-LB92HS, VGC-LB93HS, VGC-LJ50B/B, VGC-LJ50B/P, VGC-LJ50B/W, VGC-LJ50DB/W, VGC-LJ90HS, VGC-LM50B, VGC-LM50DB, VGC-LM70B, VGC-LM70DB, VGC-LM90S, VGC-LT70DB, VGC-LT80DB, VGC-LT90S, VGC-M22/W, VGC-M30/W, VGC-M30B/W, VGC-M31B/W, VGC-M32B/W, VGC-M33B/W, VGC-M34B/S, VGC-M50B/S, VGC-M51B/L, VGC-M51B/W, VGC-M52B/L, VGC-M52B/W, VGC-M53B/D, VGC-M53B/L, VGC-M53B/W, VGC-M54B/L, VGC-M54B/P, VGC-M54B/S, VGC-M71/S, VGC-M72/W, VGC-M73/W, VGC-M74/S, VGC-RA50, VGC-RA50L7, VGC-RA51, VGC-RA51L7, VGC-RA52, VGC-RA52L7, VGC-RA53L7, VGC-RA60, VGC-RA60L7, VGC-RA61, VGC-RA61L9, VGC-RA62, VGC-RA62L9, VGC-RA70P, VGC-RA70PL9, VGC-RA71P, VGC-RA71PL9, VGC-RA72P, VGC-RA72PL2, VGC-RA72S, VGC-RA73PL9, VGC-RC50, VGC-RC50L7, VGC-RC51, VGC-RC51L7, VGC-RC52, VGC-RC52L9, VGC-RC70S, VGC-RC71PS, VGC-RC71S, VGC-RC72DP, VGC-RC72DPL9, VGC-RC72PS, VGC-RC72S, VGC-RM50, VGC-RM50L9, VGC-RM51D, VGC-RM51DL9, VGC-RM52D, VGC-RM52DL9, VGC-RM53D, VGC-RM53DL9, VGC-RM70DPL4, VGC-RM71DL4, VGC-RM73UDL4, VGC-RM900CPS, VGC-RM900PS, VGC-RM91S1, VGC-RM91S2, VGC-RM92S, VGC-RM92US, VGC-RM93CUS, VGC-RM93S, VGC-RM93US, VGC-V171, VGC-V171B, VGC-V172B, VGC-V172EB, VGC-V173B, VGC-V173EB, VGC-V173S, VGC-V174B, VGC-V174RB, VGC-V174S, VGC-V201, VGC-V202, VGC-V202RB, VGC-V203RB, VGC-V204RB, VGC-V204S, VGC-VA170B, VGC-VA170S, VGC-VA171B, VGC-VA171S, VGC-VA200B, VGC-VA200RB, VGC-VA201B, VGC-VA201DB, VGC-VA201RB, VGC-VA202B, VGC-VA202DB, VGC-VA202RB, VGX-TP1, VGX-TP1DT, VGX-TP1DTV, VGX-TP1S, VGX-TP1V, VGX-TP1VS, VGX-X90P, VGX-X90PS, VGX-XL1D, VGX-XL1S, VGX-XL70S, VGX-XL71S
DESKNOTE NEC
VALUESTAR C, VALUESTAR E, VALUESTAR F, VALUESTAR FS, VALUESTAR FZ, VALUESTAR G, VALUESTAR H, VALUESTAR L, VALUESTAR M, VALUESTAR N, VALUESTAR Pro, VALUESTAR R, VALUESTAR S, VALUESTAR SR, VALUESTAR T, VALUESTAR TX, VALUESTAR TZ, VALUESTAR U, VALUESTAR W, VALUESTAR X, VALUESTAR simplem, FSVS500/6DB, FSVS500/7D, FSVS500/8D, FSVS700/4DA, FSVS700/4DB, FSVS700/6DB, FSVS700/7D, MJ18R/B-3, MJ18X/E-4, MJ18X/FR-4, MJ18X/H-4, MJ18X/R-4, MJ20R/B-4, MJ21A/M-1, MJ30X/E-3, MJ30X/FR-3, MJ30X/H-3, MJ30X/R-3, MT100/3A, MT200/1A, MT200/2A, MT200/3A, MT200/4A, MT200/5A, MT200/6A, MT400/1A, MT400/2A, MT400/3A, MT400/4A, MT400/5A, MT400/6A, MT470/3D, MT600/2A, MT600/3A, MT600/4A, MT600/5A, MT600/6A, MT600/7A, MT700/4A, MT700/5A, MT700/6A, MT750/5A, MT800/2A, MT800/3A, MT800/4A, MT800/5A, MT800/7A, MT850/2A, MT850/3A, MT850/4A, MT850/5A, MT850/6A, MT850/7A, Mate J, PC-GV16C2ZD9, PC-GV16CADA9, PC-GV16CLZD9, PC-GV16MNBA6, PC-GV17MNBE5, PC-GV17MNCA7, PC-GV18YEFA6, PC-GV26HCZR6, PC-GV29H2ZG1, PC-GV29HBZG1, PC-GV29HJEE1, PC-GV29HNBE1, PC-GV29HTZG1, PC-GV29HVZG1, PC-GV30H2ZG2, PC-GV30H2ZG3, PC-GV30HBZG2, PC-GV30HBZG3, PC-GV30HCEA2, PC-GV30HCEA3, PC-GV30HCZR8, PC-GV30HJBA3, PC-GV30HLZG3, PC-GV30HNBA2, PC-GV30HTZG2, PC-GV30HTZG3, PC-GV30HTZG4, PC-GV30HVZG2, PC-GV30HVZG3, PC-GV30STZG5, PC-GV30UUZG1, PC-GV32H2ZD6, PC-GV32H2ZG5, PC-GV32HLZD6, PC-GV32HLZG5, PC-GV32HTZR6, PC-GV32HVZG5, PC-GV32HYBA5, PC-GV32UUZG2, PC-GV32UUZG3, PC-GV34H2ZD7, PC-GV34HLZD7, PC-GV34UUZG4, PC-GV34UUZG5, PC-GV34UYAY7, PC-GV34UYAY9, PC-VG12MEBEH, PC-VG13MECEJ, PC-VG13MECEL, PC-VG26H2ZGJ, PC-VG26HFZEJ, PC-VG26HVZGH, PC-VG26HVZGJ, PC-VG27H2ZGH, PC-VG28HUZGL, PC-VG28NYZGH, PC-VG28S1ZGH, PC-VG28S3ZEH, PC-VG29H2ZGL, PC-VG29H2ZGM, PC-VG29HJEEM, PC-VG29HNBEL, PC-VG29HNBEM, PC-VG29HVZGL, PC-VG29HVZGM, PC-VG30HVZGJ, PC-VG30S1ZGL, PC-VG30S1ZGM, PC-VG32NYZGL, PC-VG32S2ZGJ, VC1000J/6FE, VC1000J/6HE, VC1000J/8FD, VC1200J/8FE, VC300/1D, VC300/3D, VC300/4D, VC300/5D, VC500/1D, VC500/2D, VC500/3D, VC500/4D, VC500/5D, VC500/6D, VC500/7D, VC550/3E, VC700/3E, VC700/4E, VC800H/8FD1, VC800J/5FD, VC800J/5XD, VC800J/6XD, VC866J/5FE, VC866J/6FD, VC900H/8FD, VE800J/55DV, VE800J/57D, VE866J/57D, VF300/5D, VF500/4D, VF500/5D, VF500/6D, VF500/7D, VF500/8D, VF500/9D, VF700/4D, VF700/5D, VF700/6D, VF700/7D, VF700/8D, VF700/9D, VF700/AD, VF900/4D, VF900/5D, VF900/7D, VG11R4/8, VG18S2/7-K1, VG18S2/9, VG20N4/8, VG20S2/8, VG20SN/8, VG24N2/G, VG24S2/E, VG24SE/E, VG25N2/F, VG26HV/G, VG26S1/E, VG26S1/F, VG26SV/E, VG26SV/F, VG27H2/HC, VG28S1/G, VG28S1/H, VG28S3/H, VG28‚r3/G, VH100/2E, VH300/3E, VH300/7A, VH500/2E, VH700/2E, VL100/1A, VL100/2A, VL100/3D, VL100/4D, VL100/5D, VL1000N/67D, VL1000N/67E, VL1000N/87D, VL1100N/87E, VL20E/7D, VL20E/8D, VL300/1D, VL300/2D, VL300/3A, VL300/3D, VL300/4D, VL300/5D, VL300/6D, VL300/9D, VL300/AD, VL300/ED, VL300/FD, VL300/GD, VL300/HG, VL300/JG, VL300/KG, VL350/6D, VL350/7D, VL350/8D, VL350/9D, VL350/AD, VL350/BD, VL370/ED, VL370/FD, VL370/GD, VL370/HJ, VL47E/7D, VL47E/8D, VL500/1D, VL500/2D, VL500/3D, VL500/4D, VL500/CD, VL500/DD, VL500/ED, VL500/FG, VL550/2D, VL550/3D, VL550/5D, VL570/6D, VL570/7D, VL570/8D, VL570/9D, VL570/AD, VL570/BD, VL570/CD, VL570/DD, VL570/ED, VL570/FG, VL570/GG, VL570/HG, VL570/JG, VL570/KG, VL590/AD, VL590/BD, VL590/CD, VL590/DD, VL590/ED, VL590/FG, VL600R/55A, VL600R/55AR, VL700/5D, VL700/6D, VL700/7D, VL700/9D, VL700/AD, VL700/BD, VL700/CD, VL700/FG, VL700R/55D, VL700R/57D, VL700R/65A, VL70E/8D, VL750R/65D, VL750R/67D, VL750R/75D, VL750R/85A, VL770/AD, VL770/BD, VL770/CD, VL770/DD, VL770/ED, VL770/GG, VL770/HG, VL770/JG, VL770/KG, VL800/AD, VL800R/85D, VL800R/85DR, VL800R/87D, VL850R/85D, VL900/9D, VL900/AD, VL970/FG, VL970/GG, VL970/HG, VL980/BD, VL980/DD, VM1500S/57E, VM1500S/6ZE, VM1700S/87E, VM1700S/8ZE, VN500/JG, VN500/KG, VN550/JG, VN570/JG, VN570/KG, VN750/KG, VR300/DD, VR300/EG, VR300/FG, VR500/BD, VR500/CD, VR500/DD, VR500/EG, VR500/FG, VR570/FG, VR700/BD, VR700/CD, VR700/DD, VR700/EG, VR770/BD, VR770/CD, VR770/DD, VS300/GD, VS300/HG, VS300/JG, VS500/6DA, VS500/9D, VS500/GG, VS500/HG, VS53H/3B, VS570/JG, VS650J/3D, VS66H/5B, VS700/9D, VS700/AD, VS700/BD, VS700/GG, VS700/HG, VS770/AD, VS770/HG, VS770/JG, VS790/HG, VS800J/5D, VT100/1A, VT100/2A, VT1000J/6FD, VT1000J/6JD4, VT1000J/6ZD, VT300/0D, VT300/1D, VT500/0D, VT500/1D, VT500/2D, VT500/4D, VT500/5D, VT500/8D, VT500/9D, VT550/0D, VT550/3D, VT700/0D, VT700/1A, VT700/2A, VT700/4D, VT700/5D, VT700/6D, VT700/7D, VT700/8D, VT700/9D, VT750/0D, VT770/0D, VT800J/5FD, VT800J/5FD4, VT800J/6JD, VT866J/67D, VT900/1D, VT900/2D, VT900/3D, VT900/5D, VT900/6D, VT900/8D, VT930/3D, VT950/1D, VT950/2D, VT950/3D, VT970/1D, VT970/3D, VT970/6D, VT970/7D, VU700/7G, VU700N/55D, VU800N/57D, VU850N/57D, VW300/KG, VW500/GG, VW500/KG, VW700/CD, VW700/DD, VW700/EG, VW700/FG, VW700/GG, VW770/EG, VW770/FG, VW770/GG, VW770/KG, VW790/GG, VW790/HG, VW790/KG, VW900/CD, VW900/DD, VW900/EH, VW900/FH, VW900/GH, VW970/EG, VW970/FG, VW990/GG, VW990/HG, VX100/6F, VX100/7‚e, VX500/4F, VX500/8A, VX500/BD, VX700/4F, VX700/AD, VX700/CD, VX700/DD, VX780/FD, VX780/GD, VX900/6‚e, VX900/7‚e, VX970/4F, VX970/ED, VX980/8F, VX980/AE, VX980/BE, VX980/CE, VX980/DD, VZ500/9D, VZ500/AD, VZ500/BD, VZ700/6F, VZ700/7F, VZ780/9D, VZ980/9E, ValueOne G, ValueOne MT
DESKNOTE FUJITSU FMV
FMV-DESKPOWER, FMV-TEO, AV6/705 FMVAV6705, AV7/765T FMVAV7765T, C17A FMVC17A, C18B, C18SA FMVC18SA, C18SA FMVC18SAP, C18WA FMVC18WA, C207B, C20C, C20SB, C20SB/M, C20SBP, C20WB/M, C22D/F FMVC22DF, C24C, C24C/R, C24CP, C24D FMVC24D, C24SC/M, C24SD/M FMVC24SDM, C24SD/M FMVC24SDMP, C24VD/M FMVC24VDM, C24WB/M, C24WC/M, C26WC/F, C26WD/F FMVC26WDF, C26WD/M FMVC26WDM, C5/1007 FMVC51074, C5/665 FMVC56651, C5/665 FMVC56653, C5/80L FMVC580L3, C5/80LR FMVC580LR3, C5/80WL FMVC580W3, C5/867 FMVC58673, C5/86WL FMVC586W3, C6/865 FMVC68653, C6/86L FMVC686L3, C6/86LB FMVC686LB3, C6/86WL FMVC686W3, C6/86WLT FMVC686WT3, C6/937 FMVC69373, C6/93WL FMVC693W3, C7/1007T FMVC7107T3, C7/100L FMVC710L3, C7/100WL FMVC710W3, C7/100WLT FMVC710WT3, C70E7 FMVC70E7, C70E7 FMVC70E7P, C70EV FMVC70EV, C70G7 FMVC70G7, C70GV FMVC70GV, C70H7/C FMVC70H7C, C70HV FMVC70HV, C70HW FMVC70HW, C8/150L FMVC815L, C8/150WL FMVC815W, C8/150WLT FMVC815WT, C9/160L FMVC916L, C9/160L FMVC916LP, C9/160WLT FMVC916WT, C9/200WLT FMVC920WT, C90EV/F FMVC90EVF, C90EW/C FMVC90EWC, C90GV/F FMVC90GVF, C90GW/C FMVC90GWC, C90HW/F FMVC90HWF, CE117A FMVCE117A, CE11A FMVCE11A, CE11A FMVCE11AP, CE11WA FMVCE11WA, CE177B, CE17WA FMVCE17WA, CE18B, CE18B/R, CE18B/S, CE18BP, CE18WB/R, CE207C, CE21C, CE21C/R, CE21C/S, CE21C/ST, CE21CP, CE21WC/M, CE227D FMVCE227D, CE22D FMVCE22D, CE22D FMVCE22DP, CE22D/S FMVCE22DS, CE22D/ST FMVCE22DST, CE22D/T FMVCE22DT, CE24VD/M FMVCE24VDM, CE24WD FMVCE24WD, CE30E5 FMVCE30E5, CE30E5 FMVCE30E5P, CE30G5 FMVCE30G5, CE30G5 FMVCE30G5P, CE30G7 FMVCE30G7, CE30H5 FMVCE30H5, CE30H5 FMVCE30H5P, CE30H7 FMVCE30H7, CE35E5 FMVCE35E5, CE35E5/S FMVCE35E5S, CE40S7 FMVCE40S7, CE40S7P FMVCE40S7P, CE40T7 FMVCE40T7, CE40U7 FMVCE40U7, CE40UN, CE40W7 FMVCE40W7, CE40WN, CE40X9 FMVCE40X9, CE40XN, CE45WN, CE50E7 FMVCE50E7, CE50EW FMVCE50EW, CE50G7 FMVCE50G7, CE50G7/M FMVCE50G7M, CE50G7/S FMVCE50G7S, CE50GW FMVCE50GW, CE50H7 FMVCE50H7, CE50H7/M FMVCE50H7M, CE50H7/S FMVCE50H7S, CE50HV FMVCE50HV, CE50J5 FMVCE50J5, CE50J7 FMVCE50J7, CE50J7/M FMVCE50J7M, CE50J7/S FMVCE50J7S, CE50J9 FMVCE50J9, CE50K5 FMVCE50K5, CE50K7 FMVCE50K7, CE50K7/M FMVCE50K7M, CE50K7/S FMVCE50K7S, CE50K9 FMVCE50K9, CE50L5 FMVCE50L5, CE50L7 FMVCE50L7, CE50L7/S FMVCE50L7S, CE50L9 FMVCE50L9, CE50M7 FMVCE50M7, CE50R7 FMVCE50R7, CE50R7 FMVCE50R7P, CE50S7 FMVCE50S7, CE50T7/D FMVCE50T7D, CE50U7 FMVCE50U7, CE50UN, CE50W7 FMVCE50W7, CE50WN, CE50X9 FMVCE50X9, CE50XN, CE55J7/C FMVCE55J7C, CE55K7/C FMVCE55K7C, CE55M7 FMVCE55M7, CE55M7/S FMVCE55M7S, CE55R7 FMVCE55R7, CE55S7/D FMVCE55S7D, CE55TW/D FMVCE55TWD, CE55XN, CE60M9 FMVCE60M9, CE60RW FMVCE60RW, CE60SW FMVCE60SW, CE65RW FMVCE65RW, CE65SW/D FMVCE65SWD, CE7/855 FMVCE78553, CE7/857 FMVCE78573, CE7/85F FMVCE785F3, CE7/85L FMVCE785L3, CE70E7 FMVCE70E7, CE70EV FMVCE70EV, CE70EW FMVCE70EW, CE70G7 FMVCE70G7, CE70GV FMVCE70GV, CE70H7 FMVCE70H7, CE70HV FMVCE70HV, CE70J7 FMVCE70J7, CE70J9 FMVCE70J9, CE70K7 FMVCE70K7, CE70K9 FMVCE70K9, CE70L7 FMVCE70L7, CE70L9 FMVCE70L9, CE70M7 FMVCE70M7, CE70M9V FMVCE70M9V, CE70R7 FMVCE70R7, CE70S7 FMVCE70S7, CE70T7/D FMVCE70T7D, CE70UN, CE70UW/D FMVCE70UWD, CE70W7/D FMVCE70W7D, CE70WN, CE75L9/F FMVCE75L9F, CE75R7 FMVCE75R7, CE8/1107T FMVCE8117T, CE8/110LT FMVCE811LT, CE8/85L FMVCE885L, CE8/905 FMVCE8905, CE80T7 FMVCE80T7, CE80UN, CE80WN, CE80XN, CE9/1007 FMVCE9107, CE9/100L FMVCE910L, CE9/100L FMVCE910LP, CE9/1207T FMVCE9127T, CE9/120SLT FMVCE912ST, CE9/120WLT FMVCE912WT, EK30T FMVEK30T, EK30U FMVEK30U, EK30W FMVEK30W, EK30WN, EK30X FMVEK30X, EK30XN, EK50U FMVEK50U, EK50WN, EK50XN, H50J7 FMVH50J7, H50JV FMVH50JV, H70J9 FMVH70J9, H70J9/S FMVH70J9S, H70K7V FMVH70K7V, H70K9V FMVH70K9V, H70L7V FMVH70L7V, H70L9V FMVH70L9V, H70M9V FMVH70M9V, H70RW/C FMVH70RWC, H90J9/F FMVH90J9F, K5/66WL FMVK566W3, K5/80WLT FMVK580WT3, K6/80WL FMVK680W3, K6/86WLT FMVK686WT3, K7/100WLT FMVK710WT3, K8/120WLT FMVK812WT, L18B, L18B/F, L20C, L20C/F, L20C/R, L20C/S, L21D FMVL21D, L21D/S FMVL21DS, L22D/F FMVL22DF, L22D/M FMVL22DM, L50E FMVL50E, L50E/S FMVL50ES, L50G FMVL50G, L50H FMVL50H, L70E FMVL70E, L70E/F FMVL70EF, L70G FMVL70G, L70G/F FMVL70GF, LX40T FMVLX40T, LX40UN, LX40U FMVLX40U, LX40W FMVLX40W, LX40WN, LX40X FMVLX40X, LX40XN, LX45WN, LX45XN, LX50H FMVLX50H, LX50J FMVLX50J, LX50K FMVLX50K, LX50L FMVLX50L, LX50M FMVLX50M, LX50R FMVLX50R, LX50S FMVLX50S, LX50S/D FMVLX50SD, LX50S/DS FMVLX50SDS, LX50T FMVLX50T, LX50T/D FMVLX50TD, LX50T/DS FMVLX50TDS, LX50U/D FMVLX50UD, LX50UN, LX50W/D FMVLX50WD, LX50WN, LX50X/D FMVLX50XD, LX50XN, LX55M FMVLX55M, LX55R FMVLX55R, LX55R/S FMVLX55RS, LX55S/D FMVLX55SD, LX55T/D FMVLX55TD, LX55WN, LX55X/D FMVLX55XD, LX55XN, LX60R FMVLX60R, LX60W FMVLX60W, LX60WN, LX65S FMVLX65S, LX65WN, LX65XN, LX70H FMVLX70H, LX70J FMVLX70J, LX70K FMVLX70K, LX70L FMVLX70L, LX70M FMVLX70M, LX70S/D FMVLX70SD, LX70T/D FMVLX70TD, LX70U/D FMVLX70UD, LX70UN, LX70W/D FMVLX70WD, LX70WN, LX70X/D FMVLX70XD, LX70XN, LX75R FMVLX75R, LX90L/D FMVLX90LD, LX90M/D FMVLX90MD, LX90R/D FMVLX90RD, LX90S/D FMVLX90SD, LX90T/D FMVLX90TD, M5/807 FMVM58073, M5/807 FMVM58074, M5/857T FMVM5857T3, M6/1007T FMVM6107T3, M6/907 FMVM69073, M6/907 FMVM69074, M7/1007 FMVM71073, M7/1007 FMVM71074, M7/1207T FMVM7127T3, M8/1509T FMVM8159T, M8/1809T FMVM8189T, M9/1609T FMVM9169T, M9/1909T FMVM9199T, ME5/555E FMVME5555E, ME5/655 FMVME56553, ME5/657 FMVME56573, ME6/755 FMVME67553, ME6/757 FMVME67573, ME6/75L FMVME675L3, T50G FMVT50G, T50H FMVT50H, T50J FMVT50J, T90G FMVT90G, T90H FMVT90H, T90J FMVT90J, T90K FMVT90K, TX70L FMVTX70L, TX70M FMVTX70M, TX90L/D FMVTX90LD, TX90M/D FMVTX90MD, TX90S/D FMVTX90SD, TX90U/D FMVTX90UD, TX90UN, TX95S/D FMVTX95SD, TX95U/D FMVTX95UD, TEO30U FMVTE30U, TEO30W FMVTE30W, TEO30WN, TEO35WN, TEO45XN, TEO50U/D FMVTE50UD, TEO50W/D FMVTE50WD, TEO50WN, TEO50X FMVTE50X, TEO50XN, TEO70X/D FMVTE70XD, TEO70XN, TEO90X/D FMVTE90XD, TEO90XN, 30UN, 50UN
DESKNOTE HITACHI
FLORA Prius, Prius Air, Prius Air, Prius Air One, Prius DECK, Prius One, PriusAir, type G, type R, type S, type W, 3004ST45P, 3004ST45PJ, 300P, 300R, 300R4SC, 300R4SD, 3105ST50N, 3105ST50NJ, 3105ST50NJT, 310N, 500S5SD, 500S5SR, 530B5SM, 530U5SR, 530U5SW, 530V5SM, 550S5SW, 550T5SW, 550U5SW, 550V5SV, 550V5SVE, 570A, 570A5SV, 570A5SVE, 570A5SVW, 570B5SW, 570C5SWD, 570C5SWP, 570C5SYA, 570D5SWD, 570D5SWP, 570D7SWA, 6105ST55N, 6105ST60N, 6105ST60P, 610H17SVC3, 610N, 610P, 610R, 610R5SD, 630G7AVP, 630H17SVC3, 630H17WVC3, 6505PV60P, 6507C60P, 6507C60PJ, 650E, 650F5LWA, 650R5PD, 650R7CD, 650R7CDJ, 670E, 670F5LVA, 670F7AVA, 670G5LVA, 700S5SD, 750S5PV, 750S5SV, 750T5PV, 750T5SV, 750T5SW, 750U5PV, 750U5SV, 750U5SW, 750V5PV, 750V5SV, 770A, 770A5SV, 770A5SW, 770B5SV, 770B5SVE, 770B5SW, 770C5SVA, 770C5SVP, 770D5SVA, 770D5SVP, 770D7SVA, 770D7SVP, 770E7SVP, 770F20TVP, 770F7AVP, 770F7SVP, 770G20TVP2, 770G7AVP, 770G7TVP, 770H17TVH3, 770H17WVH3, 770H17WVP3, 770H20TVH2, AR13R1S, AR31G1R, AR31R4T, AR32G1R, AR33J, AR33K, AR33M, AR33N, AR33R1S, AR33R5T, AR340, AR35K, AR35L, AR35M, AR35N, AR35R1R, AR35R2S, AR37K, AR37L, AR37M, AR37N, AR37P, AR53J, AR75P, AW31M, AW31S1R, AW31S4T, AW31S5U, AW33L, AW33M, AW33N, AW33P, AW33S1R, AW33S1S, AW33S4T, AW35P, AW35W1R, AW35W1S, AW35W5T, AW37P, AW37W2S, AW37W5T, AW37W5U, DECK, DH73N, DH73P2, DH75N, DH75P2, DS33K, DS37J, DS71J, DS73J, DS73L, DS73M, DS75J, DS75K, DS75L, DS75M, DS77J, DS79J2
============================================================


Để cập nhật bảng giá mới nhất vui lòng ghé thăm website.THẾ GIỚI VI TÍNH CŨ .COM


GPĐKKD SỐ : 41N8001795G MST : 0304441912# CUNG CẤP SỈ/LẺ CÁC LOẠI LINH KIỆN/MÁY BỘ VI TÍNH CŨ


MAIN, CPU, RAM, HDD, CDROM, MONITOR....

# MUA VÀ THANH LÝ LK VI TÍNH ĐÃ QUA SỬ DỤNG or HƯ HỎNG
# CUNG CẤP MÁY BỘ GIÁ RẺ CHO PHÒNG HỌC/ NET/ GAMES...

Nhận chuyển hàng khắp các Tỉnh Thành trong cả nước
88/55 Phan Sào Nam, P11, Tân Bình, HCM.


(Hoặc có thể đi đường Đồng Đen tới số 179, đầu hẻm có tiệm uốn tóc Ngọc Linh, có hẻm quẹo vô 40m)


Giờ làm việc : Thứ 2 - Thứ 7 : 8g sáng đến 6g chiềuChủ nhật : 8g sáng đến 12g trưa


Các ngày Lễ nghỉ


Liên Hệ : Mr. Tuân ------ Phone : 0913 733 113


ĐT : (08) 38636850 Email : thegioivitinhcu@yahoo.com
YM : Thegioivitinhcu
Chuyển khoản :

Tên Chủ TK : Đỗ Văn Tuân
AgriBank :

6360.431101.600568
Tại : Ngân Hàng NN & PTNT Chi nhánh Bàu Cát, Tân
Bình - HCM


Đông Á :
0108113695
Tại NH Đông Á - PGD Bà Quẹo, TP.HCM


Vietcombank:
0251002680779
Tại NH Ngoại Thương Việt Nam, Chi Nhánh Bình Tây, Phòng GD số 2


  • Điện thoại
  • Máy tính - Laptop
  • Kỹ thuật số
  • Thời trang
  • Điện máy
  • Nhà đất - Nội thất
  • Xe máy - Xe đạp - Ô tô
  • Ẩm thực - Du lịch
  • Sinh vật cảnh
  • Sách - Việc làm